Ngày nay cuộc sống hiện đại và tiện nghi nhưng đầy áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như nam lay co duyen, kheo tu khau nghiep rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của quý vị.

DMCA.com Protection Status